Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kalkværksvej 4B , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Benny Møller
Telefon
29851636
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 30/10 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 30/10 2019 47,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 30/10 2019 0,170
Hårdhed, total 17,0 grader dH 30/10 2019 14,0
Kalium 3,80 <= 10,0 mg/l 22/01 2019 3,90
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 30/10 2019 27,0
Nitrat (NO3) 5,20 <= 50,0 mg/l 30/10 2019 5,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/10 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 >= 5,00 mg/l 30/10 2019 9,90
Sulfat (SO4) 61,0 <= 250 mg/l 30/10 2019 66,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/10 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/10 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/10 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/10 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/10 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/10 2019 10,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/08 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/10 2019
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/10 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 µg/l 30/10 2019 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,20 >= 5,00 mg/l 13/08 2019 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/08 2019 0,240
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/02 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/02 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 20/02 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 µg/l 27/12 2018 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/02-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Kalkværksvej 4B , 7790 Thyholm
Kontaktperson
Benny Møller
Telefon
29851636
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66