Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/11 2020 0,034
Chlorid (Cl) 89,0 <= 250 mg/l 07/05 2020 85,0
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 15/01 2021 2,00
Hårdhed, total 19,0 grader dH 18/11 2020 21,0
Kalium 8,40 mg/l 07/09 2017 8,10
Natrium (Na) 58,0 <= 175 mg/l 07/05 2020 58,0
Nitrat (NO3) 3,10 <= 50,0 mg/l 18/11 2020 3,40
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 18/11 2020 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,00 mg/l 18/11 2020 1,70
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 07/05 2020 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Clostridier < 1,00 < 1,00 antal/50 ml 03/10 2005 < 1,00
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 31,0 < 200 antal/ml 08/03 2021 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/04 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2020 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/11 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,063 <= 20,0 µg/l 18/11 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 5,50 mg/l 29/06 2018 4,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/06 2018 0,023
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/06 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 16/07 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/09 2017 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66