Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 16/04 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 85,0 <= 250 mg/l 16/04 2018 82,0
Fluorid (F) 1,50 <= 1,50 mg/l 16/04 2018 1,50
Hårdhed, total 17,0 grader dH 07/09 2017 17,0
Kalium 8,40 <= 10,0 mg/l 07/09 2017 8,10
Natrium (Na) 58,0 <= 175 mg/l 07/09 2017 55,0
Nitrat (NO3) 3,60 <= 50,0 mg/l 16/04 2018 3,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 16/04 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 2,70 >= 5,00 mg/l 07/09 2017 4,00
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 07/09 2017 14,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/04 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/04 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Clostridier < 1,00 < 1,00 antal/50 ml 03/10 2005 < 1,00
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/04 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/04 2018 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 22/08 2000 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 5,50 >= 5,00 mg/l 29/06 2018 4,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/06 2018 0,023
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/06 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 16/07 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/09 2017 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/02-2019.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nyborg
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66