Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Langeland
Adresse
Annexstræde 13 , 5953 Tranekær
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Der eksisterer ingen data for vandforsyningen i DVN's database. Er du ansvarlig for vandforsyningen og ønsker du at høre nærmere om mulighederne med mitdrikkevand.dk, kan du kontakte DVN.

Se et eksempel på en vandforsyning med data: Aabybro Vandværk.

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/04 2022 < 0,005
Chlorid (Cl) 64,0 <= 250 mg/l 20/04 2022 67,0
Fluorid (F) 0,510 <= 1,50 mg/l 20/04 2022 0,530
Hårdhed, total 25,0 grader dH 15/02 2017 27,0
Kalium 4,70 mg/l 15/02 2017 3,90
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 20/04 2022 36,0
Nitrat (NO3) 3,60 <= 50,0 mg/l 20/04 2022 3,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/04 2022 0,009
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 01/12 2017 9,20
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 20/04 2022 140
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/08 2022 0,041
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/04 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Clostridier < 1,00 < 1,00 antal/50 ml 13/10 2005
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/04 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 160 < 200 antal/ml 10/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 20/04 2022 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 23/03 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 65,0 <= 250 mg/l 23/03 2021 60,0
Fluorid (F) 0,550 <= 1,50 mg/l 23/03 2021 0,570
Natrium (Na) 39,0 <= 175 mg/l 23/03 2021 31,0
Nitrat (NO3) 3,10 <= 50,0 mg/l 23/03 2021 2,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 01/12 2017 9,20
Sulfat (SO4) 85,0 <= 250 mg/l 23/03 2021 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/10 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 23/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Clostridier < 1,00 < 1,00 antal/50 ml 16/12 2004 < 1,00
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 14/10 2021 12,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 12/05 2003 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 23/03 2021 0,076
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Langeland
Adresse
Annexstræde 13 , 5953 Tranekær
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66