Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/08 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 78,0 <= 250 mg/l 06/08 2018 82,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 06/08 2018 0,100
Hårdhed, total 17,1 grader dH 06/08 2018 18,1
Kalium 3,88 mg/l 06/08 2018 4,19
Natrium (Na) 44,7 <= 175 mg/l 06/08 2018 45,9
Nitrat (NO3) 9,00 <= 50,0 mg/l 06/08 2018 8,00
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 06/08 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 06/08 2018 6,50
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 06/08 2018 69,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 06/08 2018 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 06/08 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 06/08 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/08 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,040 <= 0,100 µg/l 06/08 2018 0,060
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,020 <= 0,100 µg/l 06/08 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 18/10 2007 0,260

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Chlorid (Cl) 59,0 <= 250 mg/l 10/10 1994 72,0
Nitrat (NO3) 0,500 <= 50,0 mg/l 12/02 2004
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 27/11 2007 < 0,000
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 21/11 2017 6,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 21/11 2017 < 0,002
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 12/02 2004 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/11 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/10 2003 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 31/08 2017 1,77
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66