Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Korsnæbsvej 31 , 4673 Rødvig Stevns
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 26/01 2017 < 0,005
Chlorid (Cl) 57,0 <= 250 mg/l 26/01 2017 52,0
Fluorid (F) 1,60 <= 1,50 mg/l 26/01 2017 0,490
Hårdhed, total 22,0 grader dH 14/03 2016 18,0
Kalium 3,00 <= 10,0 mg/l 14/03 2016 2,90
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 14/03 2016 32,0
Nitrat (NO3) 16,0 <= 50,0 mg/l 26/01 2017 53,0
Nitrit (NO2) < 0,004 <= 0,100 mg/l 26/01 2017 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 14,3 >= 5,00 mg/l 14/03 2016 10,9
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 26/01 2017 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 26/01 2017 0,024
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 26/01 2017 < 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/01 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/01 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/01 2017 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 9,90 <= 20,0 µg/l 17/09 2012 3,30

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Fluorid (F) 1,70 <= 1,50 mg/l 05/07 2011
Oxygen/Iltindhold 2,75 >= 5,00 mg/l 29/11 2017 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/11 2017 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/11 2017 23,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 6,20 <= 20,0 µg/l 12/03 2014 3,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/11-2017.
Overskridelser

Fluorid (F)
Fluorid (F)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Korsnæbsvej 31 , 4673 Rødvig Stevns
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66