Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Hyldegårdsvej 17 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/10 2017 < 0,005
Chlorid (Cl) 93,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 93,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 02/10 2017 0,260
Hårdhed, total 24,0 grader dH 05/09 2016 23,0
Kalium 4,00 <= 10,0 mg/l 05/09 2016 3,50
Natrium (Na) 39,0 <= 175 mg/l 05/09 2016 36,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 02/10 2017 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/10 2017 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 02/10 2017 8,00
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 44,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/10 2017 0,010
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 02/10 2017 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/10 2017 2,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 02/10 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 6,30 <= 20,0 µg/l 18/02 2002 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 17/12 2002 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,30 >= 5,00 mg/l 05/02 2018 7,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/02 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/02 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 12/11 2003
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 23/02 2017 0,290
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/10-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Hyldegårdsvej 17 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66