Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Nymøllevej 126 B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Gunnar Dahl
Telefon
29232100
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/06 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 61,0 <= 250 mg/l 12/06 2018 111
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 12/06 2018 < 0,100
Nitrat (NO3) 18,0 <= 50,0 mg/l 12/06 2018 13,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/06 2018 0,007
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 11/12 2017
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 12/06 2018 < 0,500
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 12/06 2018 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/06 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/06 2018 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/06 2018 5,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 59,0 <= 50,0 mg/l 24/05 2017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/05 2017
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/05 2017
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 24/05 2017
Kimtal 37Gr. PCA 1,00 antal/ml 24/05 2017
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2020.
Overskridelser

Nitrat (NO3)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Nymøllevej 126 B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Gunnar Dahl
Telefon
29232100
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66