Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Vesterbrogade 33A , 7600 Struer
Kontaktperson
Egon Kristensen
Telefon
23601966
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 15/11 2018 0,021
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 15/11 2018 28,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 15/11 2018 0,210
Hårdhed, total 7,30 grader dH 28/06 2018 7,80
Kalium 2,30 <= 10,0 mg/l 28/06 2018 2,40
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 28/06 2018 19,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 15/11 2018 1,20
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 15/11 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 28/06 2018 8,80
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 28/06 2018 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 15/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 15/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 15/11 2018 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 27/02 2001 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 24/08 1994
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 15/11 2018 7,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 15/11 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/12 2006
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 26/02 2018 0,065
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/11-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Vesterbrogade 33A , 7600 Struer
Kontaktperson
Egon Kristensen
Telefon
23601966
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66