Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Knivhøjvej 4 , 8963 Auning
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,044 <= 0,050 mg/l 01/02 2018 0,009
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 27,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,190
Hårdhed, total 16,0 grader dH 28/09 2021 16,0
Kalium 1,80 mg/l 16/02 2016 1,70
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 16/02 2016 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 28/09 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 12,2 mg/l 28/09 2021 13,3
Sulfat (SO4) 97,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 94,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,025 <= 0,200 mg/l 01/02 2018 0,050
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 01/02 2018 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/05 2023 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/07 2014

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 30/01 2015 0,015
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 30/01 2015 27,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 30/01 2015 0,190
Hårdhed, total 15,0 grader dH 03/09 2013 14,7
Kalium 1,70 mg/l 03/09 2013 1,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 03/09 2013 13,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 30/01 2015 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 30/01 2015 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 02/10 2017 8,60
Sulfat (SO4) 93,0 <= 250 mg/l 30/01 2015 96,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,050 <= 0,200 mg/l 02/10 2017 0,040
Mangan (Mn) 0,027 <= 0,050 mg/l 30/01 2015 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/09 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 11,0 antal/ml 29/05 1990 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/07 2014
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Knivhøjvej 4 , 8963 Auning
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66