Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Esbjerg
Adresse
Øster Vejrupvej 12 , 6740 Bramming
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 30/04 2019 0,006
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 21/09 2018 25,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 21/09 2018 0,095
Hårdhed, total 7,10 grader dH 30/04 2019 7,40
Kalium 1,20 <= 10,0 mg/l 02/03 2017 1,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 21/09 2018 14,0
Nitrat (NO3) 0,430 <= 50,0 mg/l 30/04 2019 0,480
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/04 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 12,2 >= 5,00 mg/l 30/04 2019 13,5
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 21/09 2018 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/04 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/04 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/04 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 30/04 2019 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/12 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl 0,024 <= 0,100 µg/l 21/09 2018 0,024
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 21/09 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 µg/l 30/04 2019 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2010 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2010 < 1,00
Kimtal 22Gr. 32,0 < 200 antal/ml 02/11 2010 170
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 02/11 2010 6,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/04-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Esbjerg
Adresse
Øster Vejrupvej 12 , 6740 Bramming
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66