Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Langgade 79A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Preben Møller
Telefon
98245741
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 03/05 2017 < 0,020
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 03/05 2017 42,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 03/05 2017 < 0,100
Hårdhed, total 14,2 grader dH 24/05 2016 12,9
Kalium 2,08 mg/l 24/05 2016 2,05
Natrium (Na) 19,5 <= 175 mg/l 24/05 2016 20,0
Nitrat (NO3) 38,0 <= 50,0 mg/l 03/05 2017 40,0
Nitrit (NO2) 0,032 <= 0,100 mg/l 03/05 2017 0,006
Oxygen/Iltindhold 5,00 mg/l 15/08 2017 7,00
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 03/05 2017 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 15/08 2017 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 03/05 2017 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 15/08 2017 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/05 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,440 <= 20,0 µg/l 15/08 2017 0,500

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 03/02 1999 < 0,010
Chlorid (Cl) 110 <= 250 mg/l 03/02 1999 110
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 03/02 1999 < 0,100
Hårdhed, total 14,5 grader dH 03/02 1999
Kalium 5,50 mg/l 03/02 1999 5,10
Natrium (Na) 61,0 <= 175 mg/l 03/02 1999 61,0
Nitrat (NO3) 42,0 <= 50,0 mg/l 20/04 2009 59,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 21/11 2012 0,020
Oxygen/Iltindhold 5,00 mg/l 15/08 2017 6,70
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 03/02 1999 29,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 15/08 2017 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/02 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 15/08 2017 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,440 <= 20,0 µg/l 15/08 2017 0,500
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/08-2017.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Langgade 79A , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Preben Møller
Telefon
98245741
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66