Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Helligsøvej 33 , 7760 Hurup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 25/02 2019 < 0,020
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 30/11 2015 36,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 30/11 2015 0,140
Hårdhed, total 14,0 grader dH 25/02 2019 13,0
Kalium 3,20 mg/l 16/06 2015 3,60
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 25/02 2019 23,0
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 25/02 2019 3,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 24/09 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 25/02 2019 9,90
Sulfat (SO4) 4,80 <= 250 mg/l 30/11 2015 4,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/02 2019 0,067
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 25/02 2019 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/11 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 24/09 2019 0,920

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,003 <= 0,050 mg/l 05/03 2001 < 0,003
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 05/03 2001 36,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 05/03 2001 0,130
Hårdhed, total 14,0 grader dH 05/03 2001 14,0
Kalium 3,40 mg/l 05/03 2001 3,10
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 05/03 2001 24,0
Nitrat (NO3) 2,90 <= 50,0 mg/l 05/03 2001 3,00
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 24/09 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 15/03 2016 7,20
Sulfat (SO4) 3,70 <= 250 mg/l 05/03 2001 3,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,067 <= 0,200 mg/l 15/03 2016 0,003
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 05/03 2001 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/09 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/09 2019 5,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 14/07 2005 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 24/09 2019 0,780
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/12-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Helligsøvej 33 , 7760 Hurup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66