Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ryttersmindevej 8 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Søren Peter Poulsen
Telefon
86987516
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 19/05 2021 0,046
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 44,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 07/03 2019 0,260
Hårdhed, total 17,0 grader dH 19/05 2021 20,0
Kalium 3,40 mg/l 15/03 2018 3,50
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 15/03 2018 39,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 19/05 2021 2,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/11 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,30 mg/l 19/05 2021 10,0
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 89,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 19/05 2021 0,033
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/05 2021 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 25/11 2021 25,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 25/11 2021 2,50

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 21/11 2000 < 0,010
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 21/11 2000 42,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 21/11 2000 0,210
Hårdhed, total 17,0 grader dH 06/09 1999 16,3
Kalium 3,30 mg/l 06/09 1999 2,10
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 06/09 1999 16,6
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 21/11 2000 2,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/11 2021 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 13/11 2019 7,40
Sulfat (SO4) 77,0 <= 250 mg/l 21/11 2000 68,6
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/11 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 21/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 25/11 2021 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/11 2000 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 25/11 2021 < 0,030
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ryttersmindevej 8 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Søren Peter Poulsen
Telefon
86987516


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66