Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ryttersmindevej 8 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Søren Peter Poulsen
Telefon
86987516
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,046 <= 0,050 mg/l 15/05 2020 0,028
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 44,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 07/03 2019 0,260
Hårdhed, total 20,0 grader dH 15/05 2020 18,0
Kalium 3,40 mg/l 15/03 2018 3,50
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 15/03 2018 39,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 15/05 2020 1,80
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 15/05 2020 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 15/05 2020 8,10
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 89,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 15/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 15/05 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/05 2020
Kimtal 22Gr. 30,0 < 200 antal/ml 18/11 2020 73,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/03 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 15/05 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 15/05 2020
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 13/11 2019 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/11 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/05 2020
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 15/05 2020 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 15/05 2020 0,150
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/02-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ryttersmindevej 8 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Søren Peter Poulsen
Telefon
86987516

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66