Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Estruplundvej 31 C , 8950 Ørsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 17/08 2017 0,034
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 17/08 2017 34,0
Fluorid (F) 0,650 <= 1,50 mg/l 17/08 2017 0,610
Hårdhed, total 16,0 grader dH 17/09 2018 14,0
Kalium 5,40 <= 10,0 mg/l 17/08 2017 5,50
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 17/08 2017 37,0
Nitrat (NO3) 4,20 <= 50,0 mg/l 17/09 2018 4,70
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 17/09 2018 0,012
Oxygen/Iltindhold 6,70 >= 5,00 mg/l 17/09 2018 6,80
Sulfat (SO4) 0,730 <= 250 mg/l 17/08 2017 0,950
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/08 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/09 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/09 2018
Kimtal 22Gr. 14,0 < 200 antal/ml 17/09 2018 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/08 2017 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 3,30 <= 50,0 mg/l 15/09 2011
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 11/04 2012
Oxygen/Iltindhold 7,10 >= 5,00 mg/l 17/01 2017 7,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/02 2019 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 12/08 2013 0,140
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2019.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Estruplundvej 31 C , 8950 Ørsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66