Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Estruplundvej 31 C , 8950 Ørsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 17/08 2017 0,034
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 17/08 2017 34,0
Fluorid (F) 0,650 <= 1,50 mg/l 17/08 2017 0,610
Hårdhed, total 15,0 grader dH 10/05 2021 16,0
Kalium 5,40 mg/l 17/08 2017 5,50
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 17/08 2017 37,0
Nitrat (NO3) 4,40 <= 50,0 mg/l 10/05 2021 4,30
Nitrit (NO2) 0,014 <= 0,100 mg/l 10/05 2021 0,030
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 10/05 2021 7,20
Sulfat (SO4) 0,730 <= 250 mg/l 17/08 2017 0,950
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/08 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/11 2021 17,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 12/08 2013 0,140

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 19/01 2005 0,610
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 10/04 2000 31,0
Fluorid (F) 0,570 <= 1,50 mg/l 10/04 2000 0,570
Hårdhed, total 15,2 grader dH 28/06 1999 15,9
Kalium 6,50 mg/l 28/06 1999 6,40
Natrium (Na) 39,0 <= 175 mg/l 28/06 1999 37,0
Nitrat (NO3) 3,30 <= 50,0 mg/l 15/09 2011 2,50
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 11/04 2012 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 7,10 mg/l 17/01 2017 7,10
Sulfat (SO4) < 5,00 <= 250 mg/l 10/04 2000 < 5,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,050 <= 0,050 mg/l 10/04 2000 0,070
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/11 2021 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/04 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 12/08 2013 0,140
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Estruplundvej 31 C , 8950 Ørsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66