Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Lyngvej 7, Hevring , 8950 Ørsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 06/03 2017 0,062
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 06/03 2017 25,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 06/03 2017 1,10
Hårdhed, total 15,0 grader dH 14/03 2016 15,0
Kalium 7,00 mg/l 14/03 2016 6,80
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 14/03 2016 27,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 06/03 2017 1,30
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 06/03 2017 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 09/11 2017 > 11,0
Sulfat (SO4) 4,20 <= 250 mg/l 06/03 2017 4,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/03 2017 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 28/01 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/03 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,060 <= 20,0 µg/l 10/11 2014 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 10/04 2000 0,100
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 10/04 2000 24,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 10/04 2000 1,10
Hårdhed, total 15,0 grader dH 28/06 1999 14,4
Kalium 7,60 mg/l 28/06 1999 7,50
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 28/06 1999 29,0
Nitrat (NO3) 0,820 <= 50,0 mg/l 10/04 2000 1,20
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 17/04 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 09/11 2017 > 11,0
Sulfat (SO4) < 5,00 <= 250 mg/l 10/04 2000 < 5,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/04 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 28/01 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/04 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,060 <= 20,0 µg/l 10/11 2014 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/01-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Lyngvej 7, Hevring , 8950 Ørsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66