Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Spurvevej 2A , 8961 Allingåbro
Kontaktperson
Erik Bjerregaard
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,026 <= 0,050 mg/l 08/09 2022 0,006
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 26/09 2017 27,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 26/09 2017 0,140
Hårdhed, total 8,10 grader dH 08/09 2022 8,60
Kalium 1,10 mg/l 06/07 2016 1,10
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 06/07 2016 10,0
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 08/09 2022 2,00
Nitrit (NO2) 0,048 <= 0,100 mg/l 08/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,00 >= 5,00 mg/l 08/09 2022 6,70
Sulfat (SO4) 35,0 <= 250 mg/l 26/09 2017 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 08/09 2022 0,023
Mangan (Mn) 0,032 <= 0,050 mg/l 08/09 2022 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 22/02 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 15/02 2016 0,400

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,080 <= 0,050 mg/l 10/09 2001 0,065
Chlorid (Cl) 15,4 <= 250 mg/l 10/09 2001 15,4
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 10/09 2001 0,130
Hårdhed, total 8,00 grader dH 10/09 2001 8,00
Kalium 1,10 mg/l 10/09 2001 0,790
Natrium (Na) 10,5 <= 175 mg/l 10/09 2001 8,90
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 10/09 2001 0,027
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 08/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,50 >= 5,00 mg/l 16/02 2018 5,60
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 10/09 2001 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/02 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,120 <= 0,050 mg/l 10/09 2001 0,110
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 22/02 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 25/02 2016 47,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 15/02 2016 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/02-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Spurvevej 2A , 8961 Allingåbro
Kontaktperson
Erik Bjerregaard
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66