Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Sortevej 23 , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kurt Jensen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 28/09 2018 0,130
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 12/09 2018 19,0
Fluorid (F) 0,520 <= 1,50 mg/l 12/09 2018 0,480
Hårdhed, total 11,0 grader dH 12/09 2018 11,0
Kalium 4,90 <= 10,0 mg/l 12/09 2018 5,10
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 12/09 2018 29,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 12/09 2018 1,80
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 28/09 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 28/09 2018 7,90
Sulfat (SO4) 5,70 <= 250 mg/l 12/09 2018 5,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/09 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 12/09 2018 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 12/09 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/09 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 12/09 2018 7,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/09 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/09 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 16/02 2016 0,370
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/09-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Sortevej 23 , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kurt Jensen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66