Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Gml. Landevej , 8544 Mørke
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,076 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 0,084
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 22/11 2018 17,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 22/11 2018 0,360
Hårdhed, total 10,0 grader dH 22/11 2018 10,0
Kalium 1,60 <= 10,0 mg/l 22/11 2018 1,80
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 22/11 2018 12,0
Nitrat (NO3) 0,380 <= 50,0 mg/l 22/11 2018 0,710
Nitrit (NO2) 0,016 <= 0,100 mg/l 22/01 2019 0,016
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 22/11 2018 5,50
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 22/11 2018 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 22/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,028 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 0,029
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/01 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/12 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 < 0,005
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 22/01 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 30/05 2018 7,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 22/01 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/01 2019 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/12 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 30/05 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/01-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Gml. Landevej , 8544 Mørke
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66