Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Gml. Landevej , 8544 Mørke
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,110 <= 0,050 mg/l 09/09 2020 0,100
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 16,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 05/11 2019 0,320
Hårdhed, total 11,0 grader dH 09/09 2020 11,0
Kalium 1,70 mg/l 17/09 2019 1,60
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 17/09 2019 11,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/09 2020 0,540
Nitrit (NO2) 0,019 <= 0,100 mg/l 09/09 2020 0,020
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 09/09 2020 10,2
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 09/09 2020 0,011
Mangan (Mn) 0,026 <= 0,050 mg/l 09/09 2020 0,027
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/10 2020 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/09 2020
Kimtal 22Gr. 21,0 < 200 antal/ml 14/10 2020 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2019 2,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 08/12 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 µg/l 09/09 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 18/03 2019 0,009
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 03/06 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 05/05 2020 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2020 0,013
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 18/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/06 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/06 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/06 2020
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 03/06 2020 35,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/12 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/06 2020 5,50
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/10-2020.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Gml. Landevej , 8544 Mørke
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66