Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Gml. Landevej , 8544 Mørke
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,083 <= 0,050 mg/l 21/05 2021 0,110
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 16,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 05/11 2019 0,320
Hårdhed, total 8,10 grader dH 21/05 2021 11,0
Kalium 1,70 mg/l 17/09 2019 1,60
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 17/09 2019 11,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 21/05 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/10 2021 0,040
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 21/05 2021 9,90
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,045 <= 0,200 mg/l 21/05 2021 0,017
Mangan (Mn) 0,015 <= 0,050 mg/l 21/05 2021 0,026
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 110 < 200 antal/ml 01/10 2021 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 01/10 2021 4,60

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 18/03 2019 0,009
Chlorid (Cl) 16,0 <= 250 mg/l 06/11 2000 15,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 06/11 2000 0,280
Hårdhed, total 10,2 grader dH 16/08 1999 10,1
Kalium 1,60 mg/l 16/08 1999 1,70
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 16/08 1999 11,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 06/11 2000 0,530
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/10 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 05/05 2020 10,0
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 06/11 2000 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2020 0,013
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 18/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 110 < 200 antal/ml 01/10 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 01/10 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/10-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Gml. Landevej , 8544 Mørke
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66