Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Agerskellet 7 , 8930 Randers NØ
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,085 <= 0,050 mg/l 09/05 2017 0,010
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 09/05 2017 17,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 09/05 2017 0,330
Hårdhed, total 11,0 grader dH 15/09 2016 11,0
Kalium 3,70 mg/l 15/09 2016 3,40
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 15/09 2016 21,0
Nitrat (NO3) 0,480 <= 50,0 mg/l 09/05 2017 0,820
Nitrit (NO2) 0,015 <= 0,100 mg/l 09/05 2017 0,003
Oxygen/Iltindhold 5,40 mg/l 05/10 2017 8,40
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 09/05 2017 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 09/05 2017 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 92,0 < 200 antal/ml 29/05 2019 140
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/05 2017 25,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,520 <= 20,0 µg/l 05/10 2017 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 13/12 2000 0,090
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 13/12 2000 16,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 13/12 2000 0,270
Hårdhed, total 11,1 grader dH 13/12 2000 10,8
Kalium 3,40 mg/l 13/12 2000 3,60
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 13/12 2000 21,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 13/12 2000 0,570
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 13/12 2000 0,007
Oxygen/Iltindhold 5,40 mg/l 05/10 2017 8,40
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 13/12 2000 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 13/12 2000 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 92,0 < 200 antal/ml 29/05 2019 140
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 13/12 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,520 <= 20,0 µg/l 05/10 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/05-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Agerskellet 7 , 8930 Randers NØ
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66