Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Constantiavej 12 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 27,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,190
Hårdhed, total 12,0 grader dH 28/10 2021 12,0
Kalium 1,50 mg/l 22/02 2017 1,50
Natrium (Na) 9,60 <= 175 mg/l 22/02 2017 10,0
Nitrat (NO3) 0,750 <= 50,0 mg/l 28/10 2021 0,490
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 28/10 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 28/10 2021 11,0
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 28/10 2021 0,019
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/05 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/05 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 19/05 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,065 <= 20,0 µg/l 21/03 2006 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 15/11 2000 < 0,010
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 15/11 2000 26,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 15/11 2000 0,100
Hårdhed, total 11,9 grader dH 15/11 2000 11,8
Kalium 1,50 mg/l 15/11 2000 1,40
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 15/11 2000 9,20
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 15/11 2000 0,500
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 15/11 2000 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 3,20 mg/l 25/10 2017 6,30
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 15/11 2000 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 25/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 15/11 2000 0,011
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 28/10 2021 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/11 2000 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 29/03 2012 0,065
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/05-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Constantiavej 12 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66