Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Constantiavej 12 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 01/02 2018 0,086
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 27,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,190
Hårdhed, total 12,0 grader dH 22/02 2017 12,0
Kalium 1,50 <= 10,0 mg/l 22/02 2017 1,50
Natrium (Na) 9,60 <= 175 mg/l 22/02 2017 10,0
Nitrat (NO3) 0,530 <= 50,0 mg/l 01/02 2018 0,490
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/02 2018 0,008
Oxygen/Iltindhold 4,30 >= 5,00 mg/l 22/02 2017 10,8
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 01/02 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 01/02 2018 0,006
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 19,0 < 200 antal/ml 01/02 2018 27,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 3,20 >= 5,00 mg/l 25/10 2017 6,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 25/10 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/08 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/08 2018
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 02/08 2018 80,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 29/03 2012 0,065
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/08-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Constantiavej 12 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66