Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Stenhøjvej 22 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Arne Hjul
Telefon
30704607
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/11 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 17/10 2019 29,0
Fluorid (F) 0,450 <= 1,50 mg/l 17/10 2019 0,460
Hårdhed, total 14,0 grader dH 23/11 2020 13,0
Kalium 2,00 mg/l 05/11 2018 1,80
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 05/11 2018 11,0
Nitrat (NO3) 27,0 <= 50,0 mg/l 23/11 2020 26,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 23/11 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 23/11 2020 9,90
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 17/10 2019 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 23/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 > 200
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 4,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 51,0 < 200 antal/ml 14/01 2021 35,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,30 <= 20,0 µg/l 23/11 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 33,0 <= 50,0 mg/l 10/02 2016
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/04 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 13/02 2020 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/02 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2021 4,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 22/04 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/04 2007
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,60 <= 20,0 µg/l 22/04 2021 5,10
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/04-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Stenhøjvej 22 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Arne Hjul
Telefon
30704607
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66