Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Søbyvej 41 , 8570 Trustrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/02 2022 < 0,020
Hårdhed, total 12,5 grader dH 22/02 2022 11,9
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 22/02 2022 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 22/02 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,50 mg/l 22/02 2022 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 22/02 2022 0,016
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 22/02 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/02 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 22/02 2022 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 29/05 2000 < 0,020
Chlorid (Cl) 13,0 <= 250 mg/l 29/05 2000 13,0
Fluorid (F) 1,30 <= 1,50 mg/l 29/05 2000 1,40
Hårdhed, total 11,7 grader dH 09/11 1998 12,4
Kalium 3,40 mg/l 09/11 1998 3,50
Natrium (Na) 8,50 <= 175 mg/l 09/11 1998 8,30
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 29/05 2000 0,970
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/11 2016 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 28/11 2016 1,70
Sulfat (SO4) 7,00 <= 250 mg/l 29/05 2000 7,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/11 2016 0,011
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 29/05 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/02 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/05 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 µg/l 01/10 2014 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/02-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Søbyvej 41 , 8570 Trustrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66