Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Vibevej 11 , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,039 <= 0,050 mg/l 27/11 2017 0,050
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 27,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 27/11 2017 0,340
Hårdhed, total 11,0 grader dH 24/11 2016 10,0
Kalium 2,00 <= 10,0 mg/l 24/11 2016 1,90
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 24/11 2016 16,0
Nitrat (NO3) 0,930 <= 50,0 mg/l 27/11 2017 0,950
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 27/11 2017 0,013
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 24/11 2016 7,80
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 18,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,039 <= 0,200 mg/l 27/11 2017 0,050
Mangan (Mn) 0,012 <= 0,050 mg/l 27/11 2017 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 27/11 2017 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2017 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/03 2017 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 15/03 2018 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 15/03 2018 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/03 2018 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,058 <= 20,0 µg/l 17/03 2014 0,550
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/03-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Vibevej 11 , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66