Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Lovrupvej 8 , 6780 Skrbk
Kontaktperson
Kristian Jacobsen
Telefon
74751537
Hjemmeside

DGU 158.427

Analyser for DGU 158.427

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,550 <= 0,050 mg/l 26/03 2009 0,630
Calcium (Ca) 39,0 mg/l 26/03 2009 37,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 26/03 2009 < 2,00
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 26/03 2009 30,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 26/03 2009 0,230
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 199 >= 100 mg/l 26/03 2009 210
Hrdhed, total 7,00 grader dH 03/05 2005
Inddampningsrest 250 mg/l 26/03 2009 226
Kalium 3,80 mg/l 26/03 2009 4,00
Konduktivitet (ledningsevne) 42,0 >= 30,0 mS/m 26/03 2009 40,8
Magnesium (Mg) 9,80 mg/l 26/03 2009 8,70
Natrium (Na) 36,0 <= 175 mg/l 26/03 2009 29,8
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 26/03 2009 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 26/03 2009 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 26/03 2009 2,00
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 26/03 2009 4,60
pH 8,10 >= 7,00 pH 26/03 2009 8,00
Phosphor, total-P 0,220 <= 0,150 mg/l 26/03 2009 0,190
Sulfat (SO4) 5,60 <= 250 mg/l 26/03 2009 5,00
Temperatur 9,60 grader C 26/03 2009 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,450 <= 0,200 mg/l 26/03 2009 0,400
Mangan (Mn) 0,086 <= 0,050 mg/l 26/03 2009 0,093
Pesticider / Allergifremkaldende
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2005
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 1,30 <= 5,00 g/l 26/03 2009 0,130
Barium (Ba) 340 g/l 26/03 2009 26,0
Bor (B) 250 <= 1000 g/l 26/03 2009 220
Nikkel (Ni) 0,820 <= 20,0 g/l 26/03 2009 0,086
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/03 2009
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/03 2009
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/03 2009
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 31/10 2001
Gasser
Svovlbrinte 0,030 <= 0,050 mg/l 31/10 2001 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/10-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Lovrupvej 8 , 6780 Skrbk
Kontaktperson
Kristian Jacobsen
Telefon
74751537
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66