Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Snderager 6 , 6780 Skrbk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 149.394

Analyser for DGU 149.394

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,076 <= 0,050 mg/l 13/02 2020 0,081
Calcium (Ca) 82,0 mg/l 13/02 2020 73,0
Carbondioxid, aggr. 8,00 mg/l 13/02 2020 7,00
Chlorid (Cl) 60,0 <= 250 mg/l 13/02 2020 60,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 13/02 2020 0,100
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 134 >= 100 mg/l 13/02 2020 135
Hrdhed, total 10,0 grader dH 28/06 2005
Inddampningsrest 330 mg/l 27/02 2017 340
Kalium 2,10 mg/l 13/02 2020 2,50
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 <= 250 mS/m 13/02 2020 55,0
Magnesium (Mg) 5,50 mg/l 13/02 2020 6,40
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 13/02 2020 24,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 13/02 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 13/02 2020 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,760 <= 4,00 mg/l 13/02 2020 0,820
Oxygen/Iltindhold 2,40 mg/l 13/02 2020 0,600
pH 7,50 >= 7,00 pH 13/02 2020 7,40
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 13/02 2020 0,180
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 13/02 2020 70,0
Temperatur 9,40 grader C 13/02 2020 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 4,80 <= 0,200 mg/l 13/02 2020 4,40
Mangan (Mn) 0,570 <= 0,050 mg/l 13/02 2020 0,670
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 13/02 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 28/06 2005
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,300 <= 0,100 μg/l 18/03 2020 0,170
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 26/03 2009 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 05/03 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,110 <= 0,100 g/l 18/03 2020 0,083
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,170 <= 5,00 g/l 13/02 2020 0,140
Barium (Ba) 93,0 g/l 13/02 2020 90,0
Bor (B) 5,30 <= 1000 g/l 13/02 2020 22,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 13/02 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 g/l 13/02 2020 0,260
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 28/06 2005
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/02 2020 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 26/03 2009
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 13/02 2020
Gasser
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 31/10 2001 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 13/02 2020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Snderager 6 , 6780 Skrbk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66