Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Snderager 6 , 6780 Skrbk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Frifelt vandvrk

Analyser for Frifelt vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/03 2021 < 0,005
Anioner, total 5,08 meq/l 03/12 2003
Calcium (Ca) 81,0 mg/l 10/03 2021 74,0
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 10/03 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 24/07 2019 46,0
Farvetal-Pt 1,30 <= 15,0 mg Pt/l 10/03 2021 < 1,00
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 24/07 2019 0,140
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 160 >= 100 mg/l 10/03 2021 162
Hrdhed, total 13,0 grader dH 10/03 2021 12,0
Inddampningsrest 330 mg/l 05/12 2018 310
Kalium 2,10 mg/l 05/12 2018 1,90
Kationer, total 4,98 meq/l 03/12 2003
Konduktivitet (ledningsevne) 46,0 >= 30,0 mS/m 10/03 2021 48,0
Magnesium (Mg) 6,50 mg/l 10/03 2021 6,40
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 05/12 2018 21,0
Nitrat (NO3) 0,470 <= 50,0 mg/l 10/03 2021 0,640
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/10 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,940 <= 4,00 mg/l 10/03 2021 0,780
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 09/07 2020 10,5
pH 7,40 >= 7,00 pH 10/03 2021 7,40
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 05/12 2018 < 0,010
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 05/12 2018 69,0
Temperatur 10,1 grader C 10/03 2021 9,80
Turbiditet 0,060 <= 1,00 FTU 10/03 2021 0,070
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/10 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 20,0 < 200 antal/ml 06/10 2022 12,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 10/03 2021 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 10/03 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 10/03 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 10/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/12 2003
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2018 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,150 <= 0,100 μg/l 10/03 2021 0,170
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 08/12 2014 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,081 <= 0,100 g/l 10/03 2021 0,061
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,50 <= 200 g/l 29/09 2021 1,30
Arsen (As) 0,046 <= 5,00 g/l 29/09 2021 < 0,030
Bly (Pb) 1,30 <= 5,00 g/l 29/09 2021 0,100
Bor (B) 21,0 <= 1000 g/l 21/02 2019 20,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 29/09 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 29/09 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 8,80 <= 2000 g/l 29/09 2021 10,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/02 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 g/l 29/09 2021 0,100
Zink (Zn) 11,0 <= 3000 g/l 29/09 2021 14,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/12 2003
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 15/12 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 05/12 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 05/12 2018 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 05/12 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 05/12 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 05/12 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/12 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/03 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/10-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Snderager 6 , 6780 Skrbk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66