Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

DGU 134.1022

Analyser for DGU 134.1022

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Alkalinitet, total TA 4,17 meq/l 29/08 2022 4,18
Ammonium (NH4) 0,057 <= 0,050 mg/l 29/08 2022 0,100
Anioner, total 5,85 meq/l 10/04 2014 6,27
Calcium (Ca) 92,4 mg/l 29/08 2022 98,2
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 29/08 2022 < 2,00
Chlorid (Cl) 29,9 <= 250 mg/l 29/08 2022 31,6
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 29/08 2022 0,140
Gldetab, inddampn.rest 80,0 27/09 2011
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 251 >= 100 mg/l 29/08 2022 252
Hrdhed, total 14,2 grader dH 10/04 2014 15,7
Inddampningsrest 346 mg/l 10/04 2014 368
Ionbalance 1,26 % 10/04 2014 -0,7
Kalium 1,75 mg/l 29/08 2022 1,80
Kationer, total 5,92 meq/l 10/04 2014 6,23
Konduktivitet (ledningsevne) 55,9 >= 30,0 mS/m 29/08 2022 59,1
Magnesium (Mg) 7,17 mg/l 29/08 2022 7,62
Natrium (Na) 14,4 <= 175 mg/l 29/08 2022 13,8
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 29/08 2022 1,42
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 29/08 2022 0,011
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 29/08 2022 0,900
Oxygen/Iltindhold 1,40 mg/l 29/08 2022 2,00
pH 7,73 >= 7,00 pH 29/08 2022 7,41
Phosphor, total-P 0,041 <= 0,150 mg/l 29/08 2022 0,061
Sulfat (SO4) 58,3 <= 250 mg/l 29/08 2022 56,3
Temperatur 9,30 grader C 29/08 2022 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,813 <= 0,200 mg/l 29/08 2022 0,867
Mangan (Mn) 0,334 <= 0,050 mg/l 29/08 2022 0,333
Farve Ingen 10/04 2014 Ingen
Lugt Ingen lugt 10/04 2014 Ingen lugt
Smag Olie 16/04 2002 Ikke oplyst
Syn Klar 10/04 2014 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 5,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 1997
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/10 1997
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/12 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 16/04 2002 < 3,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,080 <= 0,100 g/l 29/08 2022 0,070
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/12 2019
Difenoconazol < 0,010 < 0,010 μg/l 29/08 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Fludioxonil < 0,015 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,015
Formaldehyd < 10,0 μg/l 03/12 2019
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Imazalil < 0,030 <= 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,030
Imazalil < 0,030 < 0,100 g/l 21/11 2018
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/04 2002 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/12 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/05 2020 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,025
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Tebuconazol < 0,015 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,015
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/09 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 13,0 <= 200 g/l 10/04 2014 5,90
Arsen (As) 1,50 <= 5,00 g/l 29/08 2022 1,60
Barium (Ba) 132 g/l 29/08 2022 138
Bly (Pb) 0,040 <= 5,00 g/l 29/08 2022 0,110
Bor (B) 36,9 <= 1000 g/l 29/08 2022 22,4
Bromid 85,0 g/l 01/10 1997
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 29/08 2022 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 29/08 2022 0,050
Kobber (Cu) 0,360 <= 2000 g/l 29/08 2022 0,190
Kobolt (Co) < 1,00 < 5,00 g/l 29/08 2022 < 2,00
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 g/l 29/08 2022 0,300
Zink (Zn) 1,60 <= 3000 g/l 29/08 2022 1,80
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
Phenoler som phenol < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,100
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 16/04 2002 < 0,010
4-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 29/08 2022 < 5,00
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 g/l 29/08 2022 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 29/08 2022 < 2,50
C5-C40 Total kulbrinter < 10,0 g/l 29/08 2022 < 0,000
Ethylbenzen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,040
MTBE < 0,500 <= 5,00 g/l 29/08 2022 < 0,500
Naphtalen < 0,008 g/l 29/08 2022 < 0,010
O-xylen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 03/07 2001
Toluen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,020
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,020
3-Ethyltoluol < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 14/05 2020 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,010
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 21/11 2018 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 29/08 2022 < 0,010
1,2-Dibromethan < 0,003 < 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,003
1,2-Dibromethane < 0,003 g/l 29/08 2022 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 29/08 2022 < 0,020
Phalater
DEHP < 0,010 21/11 2018
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,010 <= 0,100 g/l 14/05 2020 < 0,001
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 29/08 2022 0,001
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 29/08 2022 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 29/08 2022 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 29/08 2022 < 0,001
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,001 g/l 21/11 2018 < 0,001
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 29/08 2022 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 29/08 2022 0,001
Org. mikroforurening - Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 14/05 2020 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 14/05 2020 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66