Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside

DGU 134.831

Analyser for DGU 134.831

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
(Udefineret)
Chlormethylphenoler < 0,020 08/04 2021 < 0,100
1,2,3-trimethylbenz < 0,030 10/04 2014
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,41 meq/l 08/04 2021 4,48
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 08/04 2021 0,130
Anioner, total 6,04 meq/l 20/07 2017 5,95
Calcium (Ca) 86,3 mg/l 08/04 2021 90,4
Carbondioxid, aggr. 4,80 mg/l 08/04 2021 3,70
Chlorid (Cl) 25,3 <= 250 mg/l 08/04 2021 26,2
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 08/04 2021 0,160
Gldetab, inddampn.rest 62,0 20/07 2017 87,0
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 266 >= 100 mg/l 08/04 2021 270
Hrdhed, total 14,5 grader dH 20/07 2017 14,0
Inddampningsrest 348 mg/l 20/07 2017 346
Ionbalance 0,630 % 20/07 2017 -1,4
Kalium 1,99 mg/l 08/04 2021 2,10
Kationer, total 6,07 meq/l 20/07 2017 5,86
Konduktivitet (ledningsevne) 51,1 >= 30,0 mS/m 08/04 2021 54,5
Magnesium (Mg) 7,22 mg/l 08/04 2021 8,10
Natrium (Na) 17,4 <= 175 mg/l 08/04 2021 17,6
Nitrat (NO3) 0,872 <= 50,0 mg/l 08/04 2021 < 0,167
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/04 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 08/04 2021 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 1,63 mg/l 08/04 2021 1,00
pH 7,34 >= 7,00 pH 08/04 2021 7,42
Phosphor, total-P 0,081 <= 0,150 mg/l 08/04 2021 0,090
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 08/04 2021 38,7
Temperatur 8,70 grader C 03/12 2019 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,56 <= 0,200 mg/l 08/04 2021 1,60
Mangan (Mn) 0,344 <= 0,050 mg/l 08/04 2021 0,350
Farve Ingen 20/07 2017 Ingen
Lugt Ingen lugt 20/07 2017 Ingen lugt
Syn Klar 20/07 2017 Klar
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/12 2019
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Anioniske detergenter < 3,00 <= 100 g/l 03/07 2001 6,00
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,020 <= 0,100 g/l 03/12 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,030 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,050 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,020
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,070 <= 0,100 g/l 08/04 2021 0,031
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,040 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/12 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Fludioxonil < 0,015 < 0,100 g/l 08/04 2021
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Imazalil < 0,030 <= 0,100 g/l 08/04 2021
Imazalil < 0,030 < 0,100 g/l 08/04 2021
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/07 2001
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/12 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Methabenzthiazuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/12 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,020 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,020 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 08/04 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,025
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Tebuconazol < 0,015 < 0,100 g/l 08/04 2021
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 06/09 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/12 2019 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,020 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,120 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 7,00 <= 200 g/l 20/07 2017 < 7,00
Arsen (As) 2,00 <= 5,00 g/l 08/04 2021 1,80
Barium (Ba) 135 g/l 08/04 2021 133
Bly (Pb) 0,130 <= 5,00 g/l 08/04 2021 < 1,00
Bor (B) 64,8 <= 1000 g/l 08/04 2021 65,9
Bromid 85,0 g/l 01/10 1997
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 08/04 2021 < 0,100
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 08/04 2021
Kobber (Cu) 0,640 <= 2000 g/l 08/04 2021
Kobolt (Co) < 2,00 < 5,00 g/l 08/04 2021 < 2,00
Kvikslv (Hg) 0,018 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,001
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 g/l 08/04 2021 0,170
Zink (Zn) 16,2 <= 3000 g/l 08/04 2021 3,30
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2001 < 0,050
2,3-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,050
2,5-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021
2-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/07 2001 < 0,050
4-Methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 08/04 2021
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 5,00 < 10,0 g/l 08/04 2021 < 5,00
C25-C40 kulbrinter < 10,0 < 10,0 g/l 08/04 2021 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,50 g/l 08/04 2021 < 2,50
C5-C40 Total kulbrinter 0,000 g/l 08/04 2021 < 0,000
Ethylbenzen < 0,020 g/l 08/04 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,040 g/l 08/04 2021 < 0,020
MTBE < 0,500 <= 5,00 g/l 08/04 2021 < 0,500
Naphtalen < 0,010 g/l 08/04 2021 < 0,020
Nitrit+nitrat-N 286 20/07 2017
O-xylen < 0,020 g/l 08/04 2021 < 0,020
Olie < 1,00 < 10,0 g/l 03/07 2001
Toluen < 0,020 g/l 08/04 2021 < 0,020
1,2,4-trimethylbenzen < 0,020 g/l 08/04 2021 < 0,100
1,3,5-trimethylbenzen < 0,020 g/l 08/04 2021 < 0,100
3-Ethyltoluol < 0,020 g/l 08/04 2021 < 0,100
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 22/02 2018 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021
Trichlorethan < 0,010 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,050
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021
1,1-Dichlorethylen < 0,010 g/l 08/04 2021
1,2-Dibromethan < 0,010 < 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,050
1,2-Dibromethane 0,003 g/l 08/04 2021 < 0,001
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 08/04 2021 < 0,020
Phalater
DEHP < 0,010 08/04 2021
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 08/04 2021
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,010 g/l 08/04 2021
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,001
Benz(g,h,i)perylen < 0,001 g/l 08/04 2021 < 0,001
Benz(k)fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,001
Benzo(a)pyren < 0,001 <= 0,010 g/l 08/04 2021 < 0,001
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,001 g/l 22/02 2018 < 0,001
Fluoranthen < 0,001 <= 0,100 g/l 08/04 2021 < 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,001 g/l 08/04 2021 < 0,001
Materiale monomerer
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 22/02 2018 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,020 <= 0,100 μg/l 08/04 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Kolding
Adresse
Lgervej 9 , 6091 Bjert
Kontaktperson
Frode L. Jensen
Telefon
29412827
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66