Stamdata

Region
Region Sjlland
Kommune
Roskilde
Adresse
Syvvejen 2A , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Jan B. Larsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 206.1229

Analyser for DGU 206.1229

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 1,06 <= 0,050 mg/l 20/12 2017 0,820
Anioner, total 8,91 meq/l 20/12 2017 -9,0
Calcium (Ca) 20,0 mg/l 20/12 2017 9,20
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 20/12 2017 < 2,00
Chlorid (Cl) 9,90 <= 250 mg/l 20/12 2017 10,0
Fluorid (F) 0,960 <= 1,50 mg/l 20/12 2017 1,10
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 522 >= 100 mg/l 20/12 2017 530
Hrdhed, total 4,30 grader dH 13/05 1991
Inddampningsrest 490 mg/l 20/12 2017 500
Ionbalance 0,051 % 20/12 2017 -2,8
Kalium 3,80 mg/l 20/12 2017 3,10
Kationer, total 8,91 meq/l 20/12 2017 8,56
Konduktivitet (ledningsevne) 80,1 >= 30,0 mS/m 20/12 2017 73,0
Magnesium (Mg) 9,70 mg/l 20/12 2017 7,10
Natrium (Na) 160 <= 175 mg/l 20/12 2017 170
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 20/12 2017 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/12 2017 0,004
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 20/12 2017 1,30
Oxygen/Iltindhold 0,240 mg/l 20/12 2017 0,500
pH 8,10 >= 7,00 pH 20/12 2017 7,90
Phosphor, total-P 0,011 <= 0,150 mg/l 20/12 2017 0,009
Sulfat (SO4) 1,00 <= 250 mg/l 20/12 2017 1,30
Temperatur 7,20 grader C 20/12 2017 9,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,080 <= 0,200 mg/l 20/12 2017 0,050
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/12 2017 < 0,000
Farve Sort 20/12 2017 Sort
Smag Udefineret 20/12 2017 Udefineret
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2011
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2011
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 19/10 2011
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 19/10 2011
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor < 0,010 < 0,010 16/12 1997
Aldicarb < 0,010 < 0,100 g/l 16/12 1997
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,020
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Dinoterb < 0,010 < 0,100 g/l 16/12 1997
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,040
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 16/12 1997
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 16/12 1997
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
2,4-DB < 0,010 < 0,100 g/l 16/12 1997
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 g/l 20/12 2017 < 0,100
Barium (Ba) 54,0 g/l 20/12 2017 56,0
Bor (B) 1000 <= 1000 g/l 20/12 2017 990
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 20/12 2017 < 1,00
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 20/12 2017 < 0,100
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 27/12 2017 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 17/10 2008 < 0,100
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,050 < 1,00 g/l 16/12 1997
Ethylbenzen < 0,050 g/l 16/12 1997
M+P-xylen < 0,050 g/l 16/12 1997
Naphtalen < 0,050 g/l 16/12 1997
O-xylen < 0,050 g/l 16/12 1997
Toluen < 0,050 g/l 16/12 1997
Gasser
Hydrogensulfid-S 0,013 <= 0,100 g/l 12/11 1996
Methan 0,096 <= 0,010 mg/l 20/12 2017 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/12 2017 0,020
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/10-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjlland
Kommune
Roskilde
Adresse
Syvvejen 2A , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Jan B. Larsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66