Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Kelddalvej 31 , 9600 Aars
Kontaktperson
Per Warming
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugsvand

Analyser for Forbrugsvand

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 >= 30,0 mS/m 20/08 2014 64,0
Nitrat (NO3) 53,0 <= 50,0 mg/l 20/08 2014 86,0
pH 7,30 >= 7,00 pH 20/08 2014 7,35
Phosphor, total-P 0,040 <= 0,150 mg/l 20/08 2014 0,050
Temperatur 10,9 grader C 20/08 2014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/08 2014 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/08 2014 < 1,00
Kimtal 22Gr. 30,0 < 200 antal/ml 20/08 2014
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/08-2014.
Overskridelser

Nitrat (NO3)
Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Kelddalvej 31 , 9600 Aars
Kontaktperson
Per Warming
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66