Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Aalborgvej 7 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Preben Olesen
Telefon
40 42 57 48

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,008 <= 0,050 mg/l 24/03 2011
Farvetal-Pt 2,40 <= 15,0 mg Pt/l 13/06 2022 2,90
Konduktivitet (ledningsevne) 77,0 >= 30,0 mS/m 13/06 2022 75,0
Nitrat (NO3) 36,0 <= 50,0 mg/l 15/11 2019 16,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/06 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 13/06 2022 9,60
pH 7,50 >= 7,00 pH 13/06 2022 7,40
Temperatur 9,80 grader C 10/03 2022 10,3
Turbiditet 0,170 <= 1,00 FTU 13/06 2022 0,230
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,052 <= 0,200 mg/l 13/06 2022 0,059
Lugt Ingen lugt 13/06 2022 Ingen lugt
Smag Normal 13/06 2022 Normal
Syn Klar 12/10 2004 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 13/06 2022 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Metazachlor < 0,010 <= 0,010 g/l 15/11 2019
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 15/11 2019
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,80 <= 200 g/l 16/12 2021 0,690
Arsen (As) 0,690 <= 5,00 g/l 16/12 2021 0,460
Bly (Pb) 0,086 <= 5,00 g/l 16/12 2021 0,200
Bor (B) 42,0 <= 1000 g/l 16/08 2017 45,0
Cadmium (Cd) 0,006 <= 3,00 g/l 16/12 2021 0,013
Chrom (Cr) 0,230 <= 50,0 g/l 16/12 2021 0,150
Kobber (Cu) 9,40 <= 2000 g/l 16/12 2021 9,80
Kobolt (Co) 0,023 < 5,00 g/l 16/08 2017 0,031
Nikkel (Ni) 2,30 <= 20,0 g/l 16/12 2021 1,80
Zink (Zn) 30,0 <= 3000 g/l 16/12 2021 47,0
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,030 < 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,030
Nitrit+nitrat-N 8,20 15/11 2019 3,50
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chlorethan < 0,020 g/l 15/11 2019 < 0,020
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,010
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,020 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
1,2-dichlorpropan < 0,020 <= 1,00 g/l 15/11 2019 < 0,020
PAH-forbindelser
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 15/11 2019 < 0,003
Benzo(b+k)fluoranthen < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 15/11 2019 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 15/11 2019 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,020 < 0,100 g/l 15/11 2019 < 0,020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 15/11 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 15/11 2019 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Aalborgvej 7 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Preben Olesen
Telefon
40 42 57 48


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66