Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
stervangsvej 29 , 8961 Allingbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 69.8 - boring 1

Analyser for DGU 69.8 - boring 1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 07/10 2022 0,100
Calcium (Ca) 78,0 mg/l 07/10 2022 78,0
Carbondioxid, aggr. 4,00 mg/l 07/10 2022 < 5,00
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 07/10 2022 21,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 07/10 2022 0,260
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 224 >= 100 mg/l 07/10 2022 234
Hrdhed, total 12,1 grader dH 22/03 1999 12,0
Inddampningsrest 320 mg/l 12/07 2017 300
Kalium 1,70 mg/l 07/10 2022 1,90
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 >= 30,0 mS/m 07/10 2022 48,0
Magnesium (Mg) 6,10 mg/l 07/10 2022 6,40
Natrium (Na) 9,50 <= 175 mg/l 07/10 2022 9,60
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 07/10 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/10 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,00 <= 4,00 mg/l 07/10 2022 0,850
Oxygen/Iltindhold 0,600 mg/l 07/10 2022 < 0,100
pH 7,30 >= 7,00 pH 07/10 2022 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 07/10 2022 0,016
Sulfat (SO4) 32,0 <= 250 mg/l 07/10 2022 33,0
Temperatur 9,00 grader C 07/10 2022 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,820 <= 0,200 mg/l 07/10 2022 0,780
Mangan (Mn) 0,039 <= 0,050 mg/l 07/10 2022 0,035
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2017
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/09 2017
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/09 2017
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/09 2017
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/10 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/07 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 07/10 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/10 2022
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
R471811, Metabolit af chlorthalonil < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 13/11 2003
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2022
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2022
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 07/10 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 15/05 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/10 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 07/10 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,099 <= 5,00 g/l 07/10 2022 0,240
Barium (Ba) 5,50 g/l 07/10 2022 4,80
Bor (B) 22,0 <= 1000 g/l 07/10 2022 24,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 07/10 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 07/10 2022 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2022
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/10 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 13/11 2003
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 07/10 2022
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 07/10 2022
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/10 2022
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 07/10 2022 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/10 2022 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFAS (Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) < 0,000 <= 0,002 μg/l 07/10 2022
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,000 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Sum af PFAS - 12 stoffer < 0,000 <= 0,100 μg/l 07/10 2022
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 07/10 2022
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 07/10 2022
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 07/10 2022
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 07/10 2022
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 07/10 2022
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/10 2022
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/10-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
stervangsvej 29 , 8961 Allingbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66