Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kærsgårdvej 7 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Jørgen Krogh Andersen
Telefon
98 66 91 80
E-mail
Hjemmeside

DGU 33.56

Analyser for DGU 33.56

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 10/03 2004
Konduktivitet (ledningsevne) 58,0 <= 250 mS/m 20/12 2012 46,5
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 20/12 2012 < 0,500
pH 7,20 >= 7,00 pH 20/12 2012 7,63
Phosphor, total-P 0,007 <= 0,150 mg/l 20/12 2012 < 0,010
Temperatur 9,10 grader C 20/12 2012
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 10/03 2004
Mangan (Mn) 0,023 <= 0,050 mg/l 10/03 2004
Farve Ingen 20/12 2012 Ikke oplyst
Lugt Ingen lugt 20/12 2012 Ingen lugt
Syn Klar 20/12 2012 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2012 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2012
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/12 2012 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/12-2012.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kærsgårdvej 7 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Jørgen Krogh Andersen
Telefon
98 66 91 80
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66