Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Byvej 26, Ballum , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Sven Gaarde
Telefon
74716604
Hjemmeside

DGU 158.614 - Boring 1

Analyser for DGU 158.614 - Boring 1

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,052 <= 0,050 mg/l 11/07 2019 0,068
Calcium (Ca) 89,0 mg/l 11/07 2019 92,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/07 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 11/07 2019 53,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 11/07 2019 0,150
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 222 >= 100 mg/l 11/07 2019 223
Inddampningsrest 440 mg/l 22/10 2015 420
Kalium 1,90 mg/l 11/07 2019 2,10
Konduktivitet (ledningsevne) 61,0 >= 30,0 mS/m 11/07 2019 67,0
Magnesium (Mg) 6,10 mg/l 11/07 2019 6,80
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 11/07 2019 33,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/07 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 11/07 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,60 <= 4,00 mg/l 11/07 2019 1,70
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 11/07 2019 < 0,100
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/07 2019 7,70
Phosphor, total-P 0,052 <= 0,150 mg/l 11/07 2019 0,069
Sulfat (SO4) 93,0 <= 250 mg/l 11/07 2019 84,0
Temperatur 9,10 grader C 11/07 2019 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,40 <= 0,200 mg/l 11/07 2019 1,60
Mangan (Mn) 0,210 <= 0,050 mg/l 11/07 2019 0,230
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 18/11 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 22/10 2015 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 18/11 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,260 <= 5,00 g/l 11/07 2019 0,300
Barium (Ba) 90,0 g/l 11/07 2019 91,0
Bor (B) < 1,00 <= 1000 g/l 11/07 2019 76,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/07 2019 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/07 2019 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/07 2019 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 24/09 2008 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/07 2019
Gasser
Methan 0,018 <= 0,010 mg/l 11/07 2019 0,027
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/07 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/07 2019
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/10-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tnder
Adresse
Byvej 26, Ballum , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Sven Gaarde
Telefon
74716604
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66