Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Trekronervej 220 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Klaus Krogsgaard
Telefon
21665236
Hjemmeside

B4 - Pumpe 1 - DGU 24.958

Analyser for B4 - Pumpe 1 - DGU 24.958

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 11/01 2023 0,110
Calcium (Ca) 52,0 mg/l 11/01 2023 55,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/01 2023 < 2,00
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 11/01 2023 22,0
Fluorid (F) 0,450 <= 1,50 mg/l 11/01 2023 0,460
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 229 >= 100 mg/l 11/01 2023 227
Inddampningsrest 270 mg/l 02/11 2015 270
Kalium 2,10 mg/l 11/01 2023 1,80
Konduktivitet (ledningsevne) 40,0 >= 30,0 mS/m 11/01 2023 39,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 11/01 2023 12,0
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 11/01 2023 12,0
Nitrat (NO3) 0,470 <= 50,0 mg/l 11/01 2023 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/01 2023 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,980 <= 4,00 mg/l 11/01 2023 0,620
Oxygen/Iltindhold 0,100 mg/l 11/01 2023 0,100
pH 7,70 >= 7,00 pH 11/01 2023 7,50
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 11/01 2023 < 0,010
Sulfat (SO4) 9,10 <= 250 mg/l 11/01 2023 9,40
Temperatur 8,70 grader C 11/01 2023 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 11/01 2023 0,013
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/01 2023 < 0,002
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 26/07 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023
R471811, Metabolit af chlorthalonil (4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat) < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2011 < 0,010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5) < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6) < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 02/11 2015 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 11/01 2023
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,350 <= 5,00 g/l 11/01 2023 0,550
Barium (Ba) 12,0 g/l 11/01 2023 10,0
Bor (B) 23,0 <= 1000 g/l 11/01 2023 8,00
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 11/01 2023 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 11/01 2023 0,110
Strontium 7200 g/l 11/01 2023 6500
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/01 2023 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/12 2007
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/01 2023
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 02/11 2015 < 0,010
Svovlbrinte 0,020 <= 0,050 mg/l 02/11 2015 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/01 2023 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/04-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Trekronervej 220 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Klaus Krogsgaard
Telefon
21665236
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66