Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Nørremarkvej 12 B , 8832 Skals
Kontaktperson
Jens Ole S. Jensen
Telefon
86 69 44 94

Indvindingsopland Information


Er der foretaget kortlægning Ja
Er der udarbejdet indsatsplan Nej
Har vandværket kort over forureningskilder Ja
Er indvindingsoplandet kortlagt Ja
Reservoir Ler
Naturlig beskyttelse God beskyttelse - tykke lerlag
Information Beliggende i OD område ( drikkevandsinteresse) Information
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/10-2019.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Nørremarkvej 12 B , 8832 Skals
Kontaktperson
Jens Ole S. Jensen
Telefon
86 69 44 94

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66