Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Skolevej 40 , 8410 Rnde
Kontaktperson
Lisbeth Pedersen
Telefon
86372168

B1 - DGU 80.217

Analyser for B1 - DGU 80.217

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 5,67 meq/l 31/08 1971
Ammonium (NH4) 0,710 <= 0,050 mg/l 10/01 2022 0,720
Calcium (Ca) 66,0 mg/l 10/01 2022 62,0
Carbondioxid, aggr. 3,00 mg/l 10/01 2022 < 5,00
Chlorid (Cl) 100 <= 250 mg/l 10/01 2022 100
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 10/01 2022 0,940
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 320 >= 100 mg/l 10/01 2022 326
Hrdhed, total 10,0 grader dH 19/10 1998 11,5
Inddampningsrest 500 mg/l 07/03 2017 510
Kalium 4,20 mg/l 10/01 2022 4,20
Konduktivitet (ledningsevne) 79,0 >= 30,0 mS/m 10/01 2022 86,0
Magnesium (Mg) 12,0 mg/l 10/01 2022 13,0
Natrium (Na) 93,0 <= 175 mg/l 10/01 2022 95,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 10/01 2022 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/01 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 10/01 2022 1,30
Oxygen/Iltindhold 1,50 mg/l 10/01 2022 < 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 10/01 2022 7,50
Phosphor, total-P 0,150 <= 0,150 mg/l 10/01 2022 0,180
Silicium / Kiselsyre (SiO2) < 0,010 mg/l 10/01 2022
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 10/01 2022 28,0
Temperatur 8,70 grader C 10/01 2022 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,00 <= 0,200 mg/l 10/01 2022 1,90
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 10/01 2022 0,120
Mikrobiologiske
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/11 2003
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/11 2003
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/01 2022
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 10/01 2022
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 10/01 2022
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 10/01 2022
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 10/01 2022
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Imazalil < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Imazalil < 0,010 < 0,100 g/l 10/01 2022
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2017
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metaldehyd < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Metamitron-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 10/01 2022
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/01 2022 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 10/01 2022
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 01/03 2013 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/01 2022
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 10/01 2022
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 3,70 <= 5,00 g/l 10/01 2022 3,50
Barium (Ba) 76,0 g/l 10/01 2022 73,0
Bor (B) 420 <= 1000 g/l 10/01 2022 470
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 10/01 2022 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 g/l 10/01 2022 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/01 2022 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2009 < 0,010
Aromater / olieprodukter
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 23/01 2001
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 03/12 2001
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/12 2001
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/12 2001
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 03/12 2001
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 03/12 2001
Gasser
Methan 0,044 <= 0,010 mg/l 10/01 2022 0,059
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/01 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 10/01 2022 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/01-2023.
Overskridelser

Fluorid (F)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Skolevej 40 , 8410 Rnde
Kontaktperson
Lisbeth Pedersen
Telefon
86372168


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66