Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

DGU 79.548 - Tendrup

Analyser for DGU 79.548 - Tendrup

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,440 <= 0,050 mg/l 21/11 2016 0,460
Calcium (Ca) 59,0 mg/l 21/11 2016 57,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 21/11 2016 < 5,00
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 21/11 2016 20,0
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 21/11 2016 0,510
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 297 >= 100 mg/l 21/11 2016 303
Hrdhed, total 11,3 grader dH 05/10 1998
Inddampningsrest 300 mg/l 21/11 2016 310
Kalium 4,90 mg/l 21/11 2016 5,20
Konduktivitet (ledningsevne) 51,0 >= 30,0 mS/m 21/11 2016 50,0
Magnesium (Mg) 14,0 mg/l 21/11 2016 15,0
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 21/11 2016 29,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 21/11 2016 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/11 2016 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,10 <= 4,00 mg/l 21/11 2016 1,10
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 21/11 2016 < 0,100
pH 7,50 >= 7,00 pH 21/11 2016 7,30
Phosphor, total-P 0,020 <= 0,150 mg/l 21/11 2016 0,016
Sulfat (SO4) 4,60 <= 250 mg/l 21/11 2016 4,10
Temperatur 9,60 grader C 21/11 2016 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,450 <= 0,200 mg/l 21/11 2016 0,410
Mangan (Mn) 0,021 <= 0,050 mg/l 21/11 2016 0,019
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 05/09 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 20/10 1999
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2012
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2012
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2012
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2012
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/03 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 05/12 2008 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 30/11 2012 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,350 <= 5,00 g/l 21/11 2016 0,370
Barium (Ba) 14,0 g/l 21/11 2016 15,0
Bor (B) 120 <= 1000 g/l 21/11 2016 150
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 21/11 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 21/11 2016 < 0,030
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Cresoler < 0,020 < 0,100 g/l 17/03 1999 < 0,050
Xylenoler < 0,020 < 0,100 g/l 17/03 1999 < 0,030
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 04/03 1997
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/11 2016 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 04/03 1997
2-Methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 04/03 1997
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 05/12 2008
4-Methylphenol < 0,030 < 0,100 g/l 04/03 1997
Aromater / olieprodukter
Anthracen 0,000 < 0,100 g/l 29/05 1995
Benzen 0,000 < 1,00 g/l 29/05 1995
Chrysen/Triphenylen 0,000 < 0,100 g/l 29/05 1995
M+P-xylen 0,000 g/l 29/05 1995
Naphtalen 0,000 g/l 29/05 1995
O-xylen 0,000 g/l 29/05 1995
phenanthren 0,000 < 0,100 g/l 29/05 1995
Pyren 0,000 < 0,100 g/l 29/05 1995
Toluen 0,000 g/l 29/05 1995
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,100 <= 1,00 g/l 29/05 1995
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,050 <= 1,00 g/l 17/03 1999 < 0,150
Tetrachlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 29/05 1995
Tetrachlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 29/05 1995
Trichlorethan < 0,030 <= 1,00 g/l 04/03 1997
Trichlorethylen < 0,100 <= 1,00 g/l 29/05 1995
1,1,1-trichlorethan < 0,100 <= 1,00 g/l 29/05 1995
1,2-Dibromethan < 0,030 < 1,00 g/l 04/03 1997
Gasser
Methan 0,015 <= 0,010 mg/l 21/11 2016 0,018
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 21/11 2016 < 0,020
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren 0,000 <= 0,010 g/l 29/05 1995
Fluoranthen 0,000 <= 0,100 g/l 29/05 1995
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/03 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66