Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 11/10 2018
Konduktivitet (ledningsevne) 45,0 >= 30,0 mS/m 04/11 2019 46,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/01 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 04/11 2019 8,10
pH 7,70 >= 7,00 pH 04/11 2019 7,50
Temperatur 13,9 grader C 04/11 2019 17,2
Turbiditet 0,340 <= 1,00 FTU 10/11 2011
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/11 2019 0,017
Smag Ingen 25/11 2004 Ingen
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/01 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 15/03 2010
Pesticider / Allergifremkaldende
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 26/08 2019
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2019
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,00 <= 200 µg/l 27/01 2021 2,50
Arsen (As) 0,150 <= 5,00 µg/l 27/01 2021 0,078
Bly (Pb) 0,160 <= 5,00 µg/l 27/01 2021 0,450
Bor (B) 73,0 <= 1000 µg/l 27/11 2018 73,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 µg/l 27/01 2021 < 0,003
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 µg/l 27/01 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 2,60 <= 2000 µg/l 27/01 2021 4,30
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 27/11 2018 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 27/01 2021 0,560
Zink (Zn) 5,60 <= 3000 µg/l 27/01 2021 290
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 26/08 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/01-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ågårdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kåre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66