Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

DGU 79.1412 - B5

Analyser for DGU 79.1412 - B5

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,350 <= 0,050 mg/l 22/12 2016 0,360
Calcium (Ca) 65,0 mg/l 22/12 2016 66,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 22/12 2016 < 5,00
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 22/12 2016 22,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 22/12 2016 0,370
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 282 >= 100 mg/l 22/12 2016 286
Inddampningsrest 300 mg/l 22/12 2016 290
Kalium 4,20 mg/l 22/12 2016 4,30
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 >= 30,0 mS/m 22/12 2016 48,0
Magnesium (Mg) 9,90 mg/l 22/12 2016 10,0
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 22/12 2016 22,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 22/12 2016 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/12 2016 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 22/12 2016 1,40
Oxygen/Iltindhold < 0,100 mg/l 22/12 2016 0,400
pH 7,40 >= 7,00 pH 22/12 2016 7,40
Phosphor, total-P 0,038 <= 0,150 mg/l 22/12 2016 0,033
Sulfat (SO4) 4,70 <= 250 mg/l 22/12 2016 2,40
Temperatur 9,00 grader C 16/08 2017 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,820 <= 0,200 mg/l 22/12 2016 0,790
Mangan (Mn) 0,053 <= 0,050 mg/l 22/12 2016 0,051
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 48,0 < 200 antal/ml 16/08 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/08 2017 2,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 26/08 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2019 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 28/03 2019 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/03 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/12 2012 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,600 <= 5,00 g/l 22/12 2016 0,560
Barium (Ba) 40,0 g/l 22/12 2016 47,0
Bor (B) 83,0 <= 1000 g/l 22/12 2016 76,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 22/12 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 g/l 22/12 2016 0,870
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 22/12 2016 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 10/11 2011 < 0,010
Gasser
Methan 0,027 <= 0,010 mg/l 22/12 2016 < 0,010
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/12 2016 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 28/03 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/01-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66