Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

Hornslet vandvrk

Analyser for Hornslet vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 28/04 2020 0,097
Calcium (Ca) 76,0 mg/l 28/04 2020 67,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 26/08 2019 < 2,00
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 26/08 2019 23,0
Farvetal-Pt 3,10 <= 15,0 mg Pt/l 26/08 2019 3,20
Fluorid (F) 0,410 <= 1,50 mg/l 26/08 2019 0,470
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 287 >= 100 mg/l 26/08 2019 289
Hrdhed, total 14,0 grader dH 28/04 2020 12,0
Inddampningsrest 300 mg/l 26/08 2019 260
Kalium 4,10 mg/l 26/08 2019 4,20
Konduktivitet (ledningsevne) 47,0 >= 30,0 mS/m 28/04 2020 46,0
Magnesium (Mg) 13,0 mg/l 28/04 2020 12,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 26/08 2019 21,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 28/04 2020 1,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 28/04 2020 0,003
NVOC - org.carbon (C) 1,30 <= 4,00 mg/l 28/04 2020 1,70
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 28/04 2020 10,1
pH 7,70 >= 7,00 pH 28/04 2020 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 26/08 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 4,90 <= 250 mg/l 26/08 2019 5,10
Temperatur 8,90 grader C 28/04 2020 10,5
Turbiditet 0,230 <= 1,00 FTU 09/10 2019 0,300
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 28/04 2020 0,049
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/04 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/04 2020
Kimtal 22Gr. 20,0 < 200 antal/ml 06/05 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/08 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/08 2014 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,140 <= 5,00 g/l 28/04 2020
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 g/l 28/04 2020
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 10/03 2005 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,4-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
2,5-dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/09 2018 < 0,010
2,6-Dimethylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
3,4-dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004
3,5-dimethylphenol < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2004
3-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 14/09 2010 < 0,010
4-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2004
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 22/01 2007 < 0,100
Naphthalen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 12/09 2018 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Dichlormethan < 0,100 <= 1,00 g/l 09/03 2004
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/09 2018 < 0,020
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Benzo(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 10/03 2005 < 0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Benzo(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 22/01 2007 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 22/01 2007 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/01-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
grdsvej 3a , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Kre Vernersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66