Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Stadsgrdsvej 40 , 8920 Randers NV
Kontaktperson
Per Niebuhr
Telefon
42806099
Hjemmeside

Rsted Centralvandvrk

Analyser for Rsted Centralvandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 < 0,005
Calcium (Ca) 79,0 mg/l 03/11 2021 91,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 03/11 2021 < 2,00
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 18/04 2018 40,0
Farvetal-Pt 3,90 <= 15,0 mg Pt/l 18/04 2018 3,90
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 18/04 2018 0,290
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 216 >= 100 mg/l 03/11 2021 215
Hrdhed, total 13,0 grader dH 03/11 2021 15,0
Inddampningsrest 390 mg/l 18/04 2018 410
Kalium 2,20 mg/l 18/04 2018 2,30
Konduktivitet (ledningsevne) 55,0 >= 30,0 mS/m 03/11 2021 41,0
Magnesium (Mg) 8,60 mg/l 03/11 2021 8,40
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 18/04 2018 19,0
Nitrat (NO3) 16,0 <= 50,0 mg/l 03/11 2021 16,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/04 2022 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) < 0,020 <= 4,00 mg/l 05/04 2022 < 0,020
Oxygen/Iltindhold 7,20 mg/l 03/11 2021 8,60
pH 7,40 >= 7,00 pH 03/11 2021 7,10
Phosphor, total-P 0,012 <= 0,150 mg/l 18/04 2018 0,017
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 18/04 2018 64,0
Temperatur 8,10 grader C 03/11 2021 8,10
Turbiditet 0,110 <= 1,00 FTU 18/04 2018 0,170
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 0,003
Farve Ingen 18/04 2018 Ingen
Lugt Ingen lugt 18/04 2018 Ingen lugt
Smag Normal 18/04 2018 Normal
Syn Klar 18/04 2018 Klar
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/04 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/04 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/04 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 19,0 < 200 antal/ml 05/04 2022 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/07 2018 42,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Acetochlor SAA (t-Sulfinyl eddikesyre) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/11 2021
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/11 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 19/10 2017 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,026 <= 0,100 g/l 03/11 2021 0,021
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/11 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 12/08 2020 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 03/11 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 03/11 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/08 2020 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 30/09 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Monuron < 0,010 < 0,100 μg/l 03/11 2021
N,N-dimethylsulfamid (DMS) 0,029 <= 0,100 μg/l 03/11 2021 0,028
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 10/06 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/08 2020 < 0,010
Trifluoreddikesyre, TFA 0,560 < 9,00 μg/l 05/04 2022 0,570
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre < 0,010 < 0,100 μg/l 03/11 2021
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/08 2020 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA369873) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/11 2021
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) < 0,010 < 0,100 μg/l 03/11 2021
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,50 <= 200 g/l 19/05 2021 1,90
Antimon (Sb) 0,440 <= 5,00 g/l 04/01 2017
Arsen (As) 1,50 <= 5,00 g/l 03/11 2021 1,60
Barium (Ba) 2,10 g/l 04/01 2017 3,20
Bly (Pb) 0,067 <= 5,00 g/l 19/05 2021 0,190
Bor (B) 28,0 <= 1000 g/l 04/01 2017 21,0
Cadmium (Cd) 0,032 <= 3,00 g/l 19/05 2021 0,049
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 19/05 2021 < 0,030
Kobber (Cu) 7,70 <= 2000 g/l 19/05 2021 3,30
Kobolt (Co) 1,00 < 5,00 g/l 04/01 2017 0,340
Kvikslv (Hg) < 0,002 <= 1,00 g/l 04/01 2017
Nikkel (Ni) 15,0 <= 20,0 g/l 03/11 2021 16,0
Selen (Se) 2,10 <= 10,0 g/l 04/01 2017
Strontium 2500 g/l 03/11 2021 2300
Zink (Zn) 130 <= 3000 g/l 19/05 2021 17,0
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/11 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/08 2020 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 30/07 2015 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 30/07 2015 < 0,020
Naphtalen < 0,020 g/l 30/07 2015 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 30/07 2015 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 30/07 2015 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 30/07 2015 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 05/04 2022 < 0,020
1,2-Dibromethane < 0,005 g/l 19/05 2021 < 0,005
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 05/04 2022 < 0,020
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 03/11 2021 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 < 0,020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 05/04 2022 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 05/04 2022 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 05/04 2022 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 05/04 2022 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 05/04 2022 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/11 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/04-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Stadsgrdsvej 40 , 8920 Randers NV
Kontaktperson
Per Niebuhr
Telefon
42806099
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66