Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Ejstrupvej 36,, Asferg , 8990 Fårup
Kontaktperson
Kurt Rasmussen
Telefon
51 87 86 72
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 22/08 2019 0,009
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 08/10 2018 28,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 08/10 2018 1,10
Hårdhed, total 15,0 grader dH 22/08 2019 12,0
Kalium 3,40 <= 10,0 mg/l 18/01 2018 3,30
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 18/01 2018 23,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 22/08 2019 0,970
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/08 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,00 >= 5,00 mg/l 22/08 2019 7,30
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 18/01 2018 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/08 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 22/08 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 2019 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/08 2019
Kimtal 22Gr. 36,0 < 200 antal/ml 04/09 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 08/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,035 <= 20,0 µg/l 22/08 2019

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 0,970 <= 50,0 mg/l 10/04 2001
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/08 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,10 >= 5,00 mg/l 08/10 2018 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/10 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/08 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/08 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/08 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 49,0 < 200 antal/ml 22/08 2019 180
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 22/08 2019 0,058
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/09-2019.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Ejstrupvej 36,, Asferg , 8990 Fårup
Kontaktperson
Kurt Rasmussen
Telefon
51 87 86 72
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66