Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Hadrupvej 17 , 8350 Hundslund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 107.906

Analyser for DGU 107.906

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 4,12 meq/l 24/11 1977
Ammonium (NH4) 0,380 <= 0,050 mg/l 04/11 2019 0,370
Calcium (Ca) 83,0 mg/l 04/11 2019 73,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 04/11 2019 < 5,00
Chlorid (Cl) 61,0 <= 250 mg/l 04/11 2019 65,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 04/11 2019 0,240
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 267 >= 100 mg/l 04/11 2019 268
Hrdhed, total 12,7 grader dH 25/10 1999 11,1
Inddampningsrest 430 mg/l 01/06 2015 400
Kalium 3,40 mg/l 04/11 2019 3,20
Konduktivitet (ledningsevne) 63,0 >= 30,0 mS/m 04/11 2019 71,0
Magnesium (Mg) 8,80 mg/l 04/11 2019 8,80
Natrium (Na) 52,0 <= 175 mg/l 04/11 2019 50,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 04/11 2019 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 04/11 2019 1,40
Oxygen/Iltindhold 0,400 mg/l 04/11 2019 0,200
pH 7,50 >= 7,00 pH 04/11 2019 7,50
Phosphor, total-P 0,160 <= 0,150 mg/l 04/11 2019 0,180
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 04/11 2019 43,0
Temperatur 8,90 grader C 04/11 2019 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 1,50 <= 0,200 mg/l 04/11 2019 1,50
Mangan (Mn) 0,260 <= 0,050 mg/l 04/11 2019 0,250
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/06 2010 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/06 2010 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/06 2010 770
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/06 2010 480
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/11 2019
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 04/11 2019
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Fenpropimorph < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 04/11 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 04/11 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/11 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 0,830 <= 200 g/l 19/08 2008
Arsen (As) 12,0 <= 5,00 g/l 04/11 2019 12,0
Barium (Ba) 190 g/l 04/11 2019 170
Bly (Pb) 0,600 <= 5,00 g/l 19/08 2008
Bor (B) 130 <= 1000 g/l 04/11 2019 150
Chrom (Cr) 0,240 <= 50,0 g/l 19/08 2008
Kobber (Cu) 2,10 <= 2000 g/l 19/08 2008
Kobolt (Co) 0,100 < 5,00 g/l 04/11 2019 0,047
Nikkel (Ni) 0,450 <= 20,0 g/l 04/11 2019 < 0,030
Zink (Zn) 6,10 <= 3000 g/l 19/08 2008
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/11 2019
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 04/11 2019 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
4-chlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 04/11 2019
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 23/01 2001
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 04/11 2019
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 04/11 2019
Gasser
Methan < 0,005 <= 0,010 mg/l 04/11 2019 < 0,005
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 04/11 2019 < 0,020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 04/11 2019
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 04/11 2019
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,010 <= 0,010 g/l 04/11 2019
Benzo(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Benzo(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 04/11 2019
Benzo(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 04/11 2019
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 04/11 2019
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 04/11 2019
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 04/11 2019
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 04/11 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 04/11 2019
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/05-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Hadrupvej 17 , 8350 Hundslund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66