Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Hadrupvej 17 , 8350 Hundslund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Hundslund vandvrk

Analyser for Hundslund vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,030
Calcium (Ca) 72,2 mg/l 03/05 2021 76,3
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 05/09 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 60,0 <= 250 mg/l 05/09 2018 53,0
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 03/05 2021 < 1,00
Farvetal-Pt 2,70 <= 15,0 mg Pt/l 05/09 2018 3,60
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 05/09 2018 0,330
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 266 >= 100 mg/l 05/09 2018 258
Hrdhed, total 12,4 grader dH 03/05 2021 13,1
Inddampningsrest 370 mg/l 05/09 2018 370
Kalium 3,80 mg/l 05/09 2018 3,50
Konduktivitet (ledningsevne) 61,0 >= 30,0 mS/m 03/05 2021 60,0
Magnesium (Mg) 9,93 mg/l 03/05 2021 10,4
Natrium (Na) 49,0 <= 175 mg/l 05/09 2018 46,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 03/05 2021 1,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/05 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,50 <= 4,00 mg/l 03/05 2021 2,00
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 03/05 2021 9,30
pH 7,80 >= 7,00 pH 03/05 2021 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 05/09 2018 0,039
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 05/09 2018 35,0
Temperatur 9,40 grader C 03/05 2021 12,3
Turbiditet 0,100 <= 1,00 FTU 05/09 2018 0,100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 03/05 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 03/05 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 04/10 2018 21,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/05 2021 < 0,010
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,002 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,002
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 03/05 2021 < 0,010
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 03/05 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/05 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) < 0,500 <= 200 g/l 03/05 2021 < 0,500
Antimon (Sb) < 0,100 <= 5,00 g/l 03/05 2021 < 0,100
Arsen (As) 0,150 <= 5,00 g/l 03/05 2021 2,33
Barium (Ba) 15,0 g/l 24/06 2008
Bly (Pb) 0,099 <= 5,00 g/l 24/06 2008
Bor (B) 160 <= 1000 g/l 03/05 2021 80,0
Chrom (Cr) 11,0 <= 50,0 g/l 24/06 2008
Kobber (Cu) 0,250 <= 2000 g/l 24/06 2008
Kobolt (Co) < 0,050 < 5,00 g/l 03/05 2021 < 0,050
Kvikslv (Hg) 0,008 <= 1,00 g/l 03/05 2021 0,054
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 g/l 03/05 2021 < 0,030
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 03/05 2021 < 0,050
Zink (Zn) 38,0 <= 3000 g/l 24/06 2008
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 03/05 2021 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 09/03 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 26/04 2017 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 26/04 2017 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 26/04 2017 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 26/04 2017 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 26/04 2017 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 26/04 2017 < 0,020
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 03/05 2021 < 0,010
Svovlbrinte < 0,010 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 < 0,010
Radioaktivitetsindikatorer
Radon < 10,0 < 100 Bq/l, Becquerel/l 16/09 2019
Total alfa aktivitet < 0,040 Bq/l, Becquerel/l 04/09 2019
Total beta aktivitet < 0,400 Bq/l, Becquerel/l 04/09 2019
Total indikativ dosis < 0,100 < 0,100 mSv/r 04/09 2019
Tritium < 84,7 <= 100 Bq/l, Becquerel/l 04/09 2019
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 03/05 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/05-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Hadrupvej 17 , 8350 Hundslund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66