Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 10 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Farvetal-Pt 4,70 <= 15,0 mg Pt/l 01/05 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 26,0 >= 30,0 mS/m 01/05 2020 29,0
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 11/01 2018 8,10
pH 7,80 >= 7,00 pH 01/05 2020 7,90
Temperatur 7,00 grader C 11/01 2018 8,40
Turbiditet < 0,050 <= 1,00 FTU 01/05 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/05 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 31,0 < 200 antal/ml 26/11 2021 5,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) < 0,030 <= 5,00 µg/l 24/09 2013 0,057
Bor (B) 14,0 <= 1000 µg/l 24/09 2013 15,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 24/09 2013
Nikkel (Ni) 0,056 <= 20,0 µg/l 24/09 2013 0,110
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 10 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66