Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

Forbrugers Taphane

Analyser for Forbrugers Taphane

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 12/11 2020
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 12/11 2020
Cyanid, total < 1,00 < 50,0 g/l 12/11 2020
Farvetal-Pt 1,30 <= 15,0 mg Pt/l 30/11 2020 1,10
Fluorid (F) 0,620 <= 1,50 mg/l 12/11 2020
Konduktivitet (ledningsevne) 43,0 >= 30,0 mS/m 30/11 2020 44,0
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 12/11 2020
Nitrat (NO3) 0,970 <= 50,0 mg/l 12/11 2020
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/11 2020
NVOC - org.carbon (C) 0,710 <= 4,00 mg/l 12/11 2020
pH 7,60 >= 7,00 pH 30/11 2020 7,60
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 12/11 2020
Temperatur 11,3 grader C 30/11 2020 10,7
Turbiditet 0,090 <= 1,00 FTU 30/11 2020 < 0,050
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 30/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/11 2020
Lugt Ingen lugt 30/11 2020 Ingen lugt
Smag Normal 30/11 2020 Normal
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/11 2020
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 30/11 2020 10,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/11 2020
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,064 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 12/11 2020
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Dimethachlor OA < 0,020 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 12/11 2020
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 12/11 2020
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/11 2020
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 2,60 <= 200 g/l 12/11 2020
Antimon (Sb) < 0,200 <= 5,00 g/l 12/11 2020
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 g/l 12/11 2020
Bly (Pb) 0,062 <= 5,00 g/l 12/11 2020
Bor (B) 76,0 <= 1000 g/l 12/11 2020
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 12/11 2020
Chrom (Cr) < 0,030 <= 50,0 g/l 12/11 2020
Cobolt (Co) 0,057 < 5,00 g/l 12/11 2020
Cyanid (CN) < 1,00 <= 50,0 g/l 12/11 2020
Kobber (Cu) 1,90 <= 2000 g/l 12/11 2020
Kobolt (Co) 0,057 < 5,00 g/l 12/11 2020
Kvikslv (Hg) < 0,001 <= 1,00 g/l 12/11 2020
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 g/l 12/11 2020
Selen (Se) < 0,050 <= 10,0 g/l 12/11 2020
Zink (Zn) 18,0 <= 3000 g/l 12/11 2020
Chlorphenoler / allegifremkaldende
Pentachlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/11 2020
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/11 2020
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 12/11 2020
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 12/11 2020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
1,1-dichlorethen < 0,020 g/l 12/11 2020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 12/11 2020
PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser)
PFBA (perfluorbutansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFDA (Perfluorodecansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFHpA (Perfluoroheptansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFHxA (Perfluorohexansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFNA (Perfluorononansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFOSA (Perfluoroktonsulfonaid) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0,001 <= 0,100 g/l 12/11 2020
6:2 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS) < 0,001 g/l 12/11 2020
PAH-forbindelser
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 12/11 2020
Benzo(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Benzo(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 12/11 2020
Benzo(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 12/11 2020
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 12/11 2020
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 12/11 2020
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 12/11 2020
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 12/11 2020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 12/11 2020
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/11-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66