Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

B2 - DGU 80.335

Analyser for B2 - DGU 80.335

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 0,200
Calcium (Ca) 76,0 mg/l 11/03 2020 74,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 11/03 2020 < 5,00
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 11/03 2020 18,0
Farvetal-Pt < 1,00 <= 15,0 mg Pt/l 24/01 1986
Fluorid (F) 0,570 <= 1,50 mg/l 11/03 2020 0,450
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 203 >= 100 mg/l 11/03 2020 209
Hrdhed, total 13,7 grader dH 23/11 1998 13,3
Inddampningsrest 360 mg/l 20/03 2015 300
Kalium 3,30 mg/l 11/03 2020 3,10
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 >= 30,0 mS/m 11/03 2020 98,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 11/03 2020 15,0
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 11/03 2020 11,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/03 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/03 2020 < 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,760 <= 4,00 mg/l 11/03 2020 1,00
Oxygen/Iltindhold 0,300 mg/l 11/03 2020 0,500
pH 7,60 >= 7,00 pH 11/03 2020 7,40
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 11/03 2020 0,016
Sulfat (SO4) 80,0 <= 250 mg/l 11/03 2020 86,0
Temperatur 8,80 grader C 11/03 2020 9,00
Turbiditet 1,00 <= 1,00 FTU 24/01 1986
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,220 <= 0,200 mg/l 11/03 2020 0,330
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 0,030
Pesticider / Allergifremkaldende
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Anioniske detergenter < 2,00 <= 100 g/l 23/06 1999
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/10 2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,100 <= 0,100 g/l 12/11 2020 0,110
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 23/06 1999
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/03 2020
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,180 <= 5,00 g/l 11/03 2020 0,220
Barium (Ba) 6,50 g/l 11/03 2020 6,90
Bly (Pb) 0,045 <= 5,00 g/l 23/06 1999
Bor (B) 54,0 <= 1000 g/l 11/03 2020 56,0
Bromid 70,0 g/l 23/06 1999
Cadmium (Cd) 0,010 <= 3,00 g/l 23/06 1999
Kobolt (Co) 0,066 < 5,00 g/l 11/03 2020 < 0,040
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 g/l 11/03 2020 0,380
Zink (Zn) 14,0 <= 3000 g/l 23/06 1999
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 2020 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 31/08 2010 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Olie < 2,00 < 10,0 g/l 23/06 1999
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,050 <= 1,00 g/l 23/06 1999
Tetrachlorethen < 0,050 <= 1,00 g/l 23/06 1999
Tetrachlormethan < 0,050 <= 1,00 g/l 23/06 1999
Trichlorethen < 0,050 <= 1,00 g/l 23/06 1999
1,1,1-trichlorethan < 0,050 <= 1,00 g/l 23/06 1999
Gasser
Methan < 0,010 <= 0,010 mg/l 07/04 2005
Svovlbrinte 0,011 <= 0,050 mg/l 07/04 2005
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/03 2020
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/11-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66