Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

Ebdrup vandvrk

Analyser for Ebdrup vandvrk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 12/11 2020 0,006
Calcium (Ca) 70,0 mg/l 12/11 2020 67,0
Carbondioxid, aggr. < 5,00 mg/l 01/03 2018 < 5,00
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 17,0
Farvetal-Pt 1,50 <= 15,0 mg Pt/l 01/03 2018 < 1,00
Fluorid (F) 0,610 <= 1,50 mg/l 07/03 2019 0,600
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 197 >= 100 mg/l 01/03 2018 197
Hrdhed, total 13,0 grader dH 12/11 2020 13,0
Inddampningsrest 310 mg/l 01/03 2018 340
Kalium 3,50 mg/l 01/03 2018 3,10
Konduktivitet (ledningsevne) 44,0 >= 30,0 mS/m 12/11 2020 45,0
Magnesium (Mg) 15,0 mg/l 12/11 2020 15,0
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 01/03 2018 9,20
Nitrat (NO3) 0,970 <= 50,0 mg/l 12/11 2020 0,730
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/11 2020 0,005
NVOC - org.carbon (C) 0,870 <= 4,00 mg/l 12/11 2020 0,800
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 12/11 2020 8,90
pH 7,60 >= 7,00 pH 12/11 2020 7,60
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 07/03 2019 < 0,010
Sulfat (SO4) 74,0 <= 250 mg/l 07/03 2019 69,0
Temperatur 9,80 grader C 12/11 2020 7,80
Turbiditet 0,120 <= 1,00 FTU 01/03 2018 0,120
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/11 2020
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 12/11 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Aldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/03 2019
AMPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Desethyl-Atrazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Desisopropyl-Atrazin (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,077 <= 0,100 g/l 12/11 2020 0,059
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Dieldrin < 0,010 < 0,030 g/l 07/03 2019
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Heptachlor < 0,010 < 0,030 g/l 07/03 2019
Heptachlorepoxid < 0,010 < 0,030 g/l 07/03 2019
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metalaxyl CGA 62826 < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/03 2019
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
2,6-DCPP < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,120 <= 5,00 g/l 12/11 2020
Nikkel (Ni) 0,780 <= 20,0 g/l 12/11 2020
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
2,6-dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 07/03 2019 < 0,010
4-chlor-2-methylpheno < 0,010 < 0,100 g/l 18/07 2011 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
Ethylbenzen < 0,020 g/l 07/03 2019 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 07/03 2019 < 0,020
Naphthalen < 0,020 g/l 07/03 2019 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 07/03 2019 < 0,020
Toluen < 0,020 g/l 07/03 2019 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 19/06 2003
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
Tetrachlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
Trichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 07/03 2019 < 0,020
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 07/03 2019
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/11-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Astrupvej 54 , 8560 Kolind
Kontaktperson
Edward Handberg
Telefon
86391490/51534379
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66