Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Laursensvej 1 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Henning Nielsen
Telefon
86470871
E-mail
Hjemmeside

Ledningsnet

Analyser for Ledningsnet

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Alkalinitet, total TA 2,80 meq/l 06/05 1991 2,40
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 19/12 2000 < 0,030
Calcium (Ca) 66,0 mg/l 07/03 2000 68,0
Carbondioxid, aggr. < 2,00 mg/l 07/03 2000 < 2,00
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 07/03 2000 24,0
Farvetal-Pt < 2,00 <= 15,0 mg Pt/l 07/03 2000 < 2,00
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 07/03 2000 0,190
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 159 >= 100 mg/l 07/03 2000 157
Hrdhed, total 10,9 grader dH 07/03 2000 10,9
Inddampningsrest 300 mg/l 07/03 2000 310
Kalium 1,20 mg/l 07/03 2000 1,10
Konduktivitet (ledningsevne) 50,0 >= 30,0 mS/m 02/01 2018 48,0
Magnesium (Mg) 7,30 mg/l 07/03 2000 5,80
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 07/03 2000 12,0
Nitrat (NO3) 24,0 <= 50,0 mg/l 23/11 2017 41,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/12 2019 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 0,500 <= 4,00 mg/l 06/05 1991 0,600
Oxygen/Iltindhold 3,90 mg/l 02/01 2018 3,00
pH 7,60 >= 7,00 pH 02/01 2018 7,70
Phosphor, total-P < 0,010 <= 0,150 mg/l 23/11 2017 0,014
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 07/03 2000 32,0
Temperatur 10,8 grader C 02/01 2018 8,50
Turbiditet 0,050 <= 1,00 FTU 07/03 2000 0,080
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/01 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 19/12 2000 < 0,005
Lugt Ingen lugt 07/03 2000 Ingen lugt
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/12 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/12 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 19/12 2000 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) 0,014 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) 1,30 <= 200 g/l 09/12 2019 2,50
Arsen (As) 1,90 <= 5,00 g/l 09/12 2019 2,20
Bly (Pb) 0,099 <= 5,00 g/l 09/12 2019 0,110
Bor (B) 16,0 <= 1000 g/l 06/01 2016 16,0
Cadmium (Cd) 0,035 <= 3,00 g/l 09/12 2019 0,015
Chrom (Cr) 0,130 <= 50,0 g/l 09/12 2019 < 0,030
Kobber (Cu) 1,60 <= 2000 g/l 09/12 2019 2,50
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 g/l 06/01 2016 < 0,040
Nikkel (Ni) 2,50 <= 20,0 g/l 09/12 2019 3,40
Zink (Zn) 5,40 <= 3000 g/l 09/12 2019 9,70
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 23/11 2017 < 0,010
Aromater / olieprodukter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
Chlorerede oplsningsmidler/Halogenerede alifatiske kulbrinter
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
cis- 1,2-dichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
Dichlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 23/11 2017 < 0,020
Trans-1,2-Dichlorethen < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
Trichlorethylen 0,067 <= 1,00 g/l 27/06 2019 0,057
1,1,1,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
1,1,2,2-Tetrachlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
1,1,2-Trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
1,1-Dichlorethylen < 0,020 g/l 27/06 2019 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 27/06 2019 < 0,020
PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 27/06 2019 < 0,005
Benz(g,h,i)perylen < 0,005 g/l 27/06 2019 < 0,005
Benz(k)fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 27/06 2019 < 0,005
Benzo(a)pyren < 0,003 <= 0,010 g/l 27/06 2019 < 0,003
Fluoranthen < 0,005 <= 0,100 g/l 27/06 2019 < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,005 g/l 27/06 2019 < 0,005
Materiale monomerer
Acrylamid < 0,050 < 0,100 g/l 27/06 2019 < 0,050
Epichlorhydrin < 0,050 < 0,100 g/l 27/06 2019 < 0,050
Vinylchlorid < 0,020 < 0,500 g/l 27/06 2019 < 0,020
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Laursensvej 1 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Henning Nielsen
Telefon
86470871
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66